Svar till: Hjälp

Start Forum POI Points of Intresst Hjälp Svar till: Hjälp

#1164
Ibasto
Keymaster

  Testa detta

  Kartalternativ
  Här kan inställningar göras för hur kartan ska
  visas på bildskärmen.
  Exempel på vad som kan ställas in är:
  • karta på hela bildskärmen
  • kompassriktning
  • motorvägsinformation
  • positionsinformation
  • POI
  • kartfärger

  (Settings > Map options > POI symbols)
  Precisera vilka POI som ska visas på kartan
  genom att välja Grundinställning (Default),
  Valda (Selected) eller Ingen (None). För mer
  information se rubrik “POI på karta” (s. 63).

  /Ibasto