Svar till: 10 nya kameror, väg 46, 202, 262, 274 och E18

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror 10 nya kameror, väg 46, 202, 262, 274 och E18 Svar till: 10 nya kameror, väg 46, 202, 262, 274 och E18

#1276
henca
Moderator

    Någonting verkar vara skumt med koordinaterna från NVDB, men jag har tyvärr inga bättre koordinater.

    Enligt NVDB är sweref 99-koordinaterna för denna kameraposition N 6581725 , E 443752 . Enligt http://latlong.mellifica.se/ blir detta i WGS84 lat 59.370485 och lon 14.010286.

    Om man matar in antingen WGS84 eller sweref99-koordinaterna på NVDBs web på https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket ser man om man zoomar in max att man får en position mitt på den lilla vägen som går bredvid E18. Slår man på att presentera ATK-mätplats visar de en position mitt på östergående körfält på E18. Om man sedan försöker klicka sig fram till info för kamerapositionen går det dock ej klicka på kamerans position när man är max inzoomad i NVDB, klickar man i stället på den där presenterade positionen på vägen bredvid får man en blå ring kring kamerapositionen och dess info.

    Så någonting är helt klart skumt med koordinaterna från NVDB. Dock tror jag ändå att precisionen på koordinaterna skall vara tillräckligt bra för att GPS-navigatörer skall kunna ge en varning när man kommer på E18. Även om vi skulle få rätt koordinater för kamerapositionen befarar jag att de även felaktigt kommer varna för en för hög tillåten hastighet om man kör på den lilla vägen.

    m v h Henrik