Svar till: benämning, nummrering och dubblet?

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror benämning, nummrering och dubblet? Svar till: benämning, nummrering och dubblet?

#1316
henca
Moderator

    Tack för din uppmärksamhet!

    K27N40 är nu borttagen till förmån för K27N39 som får vara kvar.

    De fyra kamerorna på väg 364 har fått löpnummer 01 – 04.

    De två kamerorna vid Fisksätra är nu omdöpta från KFSK till K228. När jag lade in dem kunde jag inte se något vägnummer vare sig på Google map eller i NVDB, där stod bara “Saltsjöbadsleden”.

    m v h Henrik