Svar till: uppdelade filer

Start Forum POI Points of Intresst POI Önskemål och utveckling uppdelade filer Svar till: uppdelade filer

#143
henca
Moderator

  Den så kallade “filen” är ett levande dokument som vid varje nedladdning genereras från innehållet i en databas. Denna databas innehåller nu ett antal tabeller, en tabell för fartkameror, en tabell för vägbulor o s v.

  Samtliga dessa tabeller/filer som går att ladda hem från fartkameraforum.se har stöd för individuella hastigheter till varje punkt, men det är inte alla tabeller som innehåller några hastigheter. I skrivande stund saknas det t ex hastigheter till punkterna för samtliga vägbulor. Ambitionen är att med tiden komplettera åtminstone några av vägbulorna med gällande hastighet. Tabellen med låga broar däremot kommer nog aldrig innehålla några hastigheter, man kan ju anta att olika hastigheter kan gälla över och under bron.

  Jag förstår nyttan med olika ikoner (och kanske även olika ljud) till olika hastigheter, men uppväger denna nytta verkligen omaket med att tanka hem, installera och underhålla ungefär 10 gånger så många filer? I skrivande stund har vi 5 olika tabeller (låga broar innehåller ännu inte några punkter, men planen är att även den tabellen skall fyllas på) och det är nog inte helt orimligt att anta att denna samling kommer öka med andra typer av punkter med tiden. Skulle vi idag hellre vilja ha ca 50 olika filer att ladda hem, installera och hålla uppdaterade på den egna GPS-enheten? En del kanske skulle vilja ha det så, men är de verkligen i majoritet?

  När det gäller ikoner har phpoi stöd för flera olika ikoner att välja på vid nedladdning av en tabell. Denna funktion nyttjas i skrivande stund inte på fartkameraforum.se, där har bara en ikon installerats till varje tabell, men exempel på hur det kan se ut finns på http://poolhem.se/strand/ . Tyvärr måste alla ikoner även om de har olika utseende ha samma storlek. Denna storlek är nu satt till 22×22 pixlar då det är den storlek som alla GPSer klarar av att visa. Kanske skulle vi kunna ha ett separat bibliotek med bonus-ikoner i andra storlekar för dem som inte nöjer sig med standard-ikonen som följer med zip-filen?

  Jag har inte någon egen erfarenhet alls av ljud-fil tillsammans med poi-filen. Det skulle nog vara möjligt att implementera i phpoi, en ljudfil som följer med bredvid poi-filen och ikonen i samma zip-fil. Men jag törs inte säga när jag kommer ha tid att börja titta på något sådant och få ut en ny release av phpoi. Om vi vill ha ljud och få den funktionaliteten snabbt är nog den snabbaste lösningen att även lägga ljudfiler i samma separata “bonus-katalog” som de extra ikonerna.

  Vilket ljud ersätter ljudfilen? På min garmin kan jag få två olika sorters pling när jag närmar mig en punkt med tillhörande hastighet. Först kommer det ett slags pling när jag befinner mig på valt avstånd från punkten. Sedan kan det komma ett annat slags pling om jag skulle köra fortare än punktens hastighet.

  m v h Henrik