Svar till: 12 nya kameror, väg 26, 153 och 160

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror 12 nya kameror, väg 26, 153 och 160 Svar till: 12 nya kameror, väg 26, 153 och 160

#1459
henca
Moderator

  58.121117
  11.715455
  K160W17
  70
  Varekils Västra bhpl

  58.107269
  11.701328
  K160N18
  70
  Varekilsnäs bhpl

  56.845881
  13.015227
  K26E64
  80
  Spenshult norrgående

  56.846430
  13.016411
  K26W65
  80
  Spenshult södergående

  57.132570
  12.731325
  K153W05
  60
  Ängaberg

  57.103556
  12.789803
  K153W06
  80
  Skällstorp västergående