Svar till: Fel riktning på flera kameror, väg 23 och väg 30

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror Fel riktning på flera kameror, väg 23 och väg 30 Svar till: Fel riktning på flera kameror, väg 23 och väg 30

#1469
henca
Moderator

    Tack igen till Benke för hans uppmärksamhet!

    Det visade sig att positionerna på väg 30 var dubletter, de är därför nu borttagna.

    Dessutom har jag döpt om kamera nr 40 på väg 30 till riktning W.

    m v h Henrik