Svar till: 30 nya kameror, väg 23, 27, 46, 47, 61, 68, E4, E14 och E45

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror 30 nya kameror, väg 23, 27, 46, 47, 61, 68, E4, E14 och E45 Svar till: 30 nya kameror, väg 23, 27, 46, 47, 61, 68, E4, E14 och E45

#1537
henca
Moderator

  63.022527
  18.296981
  KE4N149
  100
  Baudden

  59.411189
  13.415477
  K61S18
  70
  Kätterud, södergående

  59.410782
  13.415806
  K61N19
  70
  Kätterud, norrgående

  60.516454
  16.438273
  K68S24
  60
  Berg södergående

  60.547058
  16.471745
  K68N25
  80
  Wij norrgående

  60.514302
  16.435992
  K68N26
  60
  Berg norrgående

  62.881461
  14.522411
  KE45S94
  90
  Vikbäcken södergående