Svar till: 5 dubletter

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror 5 dubletter Svar till: 5 dubletter

#1553
henca
Moderator

  Jag har nu dubbelkollat med streetview för att få exakt position och NVDB för rätt hastighet och konstaterar att det verkligen rör sig om dubletter. Jag väljer att ta bort följande dubletter:
  K23S36 (lite sämre position)
  K27S38 (saknar kommentar)
  K27S37 (saknar kommentar och lite sämre position)
  K27N42 (marginellt sämre position)
  KE4N107 (saknar kommentar och fel hastighet!)

  Det verkar som om vägen vid KE4N107 fått hastigheten höjd till 100 km/h i samband med ombyggnad till 2+1-väg.

  m v h Henrik