Svar till: KE18W18

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror KE18W18 Svar till: KE18W18

#1592
Benke
Deltagare

    Finns ej i nvdb: 12.986518, 59.25855, “KE18W17@90”, “”
    Stämmer med nvdb: 12.98616, 59.258533, “KE18W18@90”
    Finns bara en vardera väst/ost

    KE18W17 verkar vara inmätt tidigare,
    på ett ungefär när någon passerat.