Svar till: 6 till

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror 6 till Svar till: 6 till

#1821
henca
Moderator

  Tack! De är nu inlagda som:

  59.450980
  18.213150
  K274E16
  60
  Kulla 1

  60.551040
  15.087730
  KE16W27
  80
  Lindan västgående

  60.550020
  15.082350
  KE16E28
  80
  Lindan östgående

  60.511390
  14.967980
  KE16S29
  60
  Mockfjärd västgående

  60.530980
  15.025980
  KE16W30
  80
  Rista västgående

  60.530280
  15.024130
  KE16E31
  80
  Rista östgående

  m v h Henrik