Svar till: Ny kamera väg 70

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror Ny kamera väg 70 Svar till: Ny kamera väg 70

#1852
henca
Moderator

  Tack igen till Benke som håller koll på NVDB! Nu finns positionen för K70E65 även med i NVDB och jag inser nu att vägen går lite mer söderut än österut där och döper därför om den till K70S65. Dessutom var det 5 ytterligare nya i NVDB:

  60.509943
  14.206864
  K66E19
  60
  Vansbro östgående

  61.135792
  14.171776
  (K70E65) -> K70S65
  90
  Oxberg södergående

  60.345592
  16.044872
  K270N03
  60
  Älvgården norrgående

  60.414869
  16.074239
  K270N04
  80
  Svinöhed norrgående

  60.416475
  16.073293
  K270S05
  80
  Svinöhed södergående

  60.507571
  14.833488
  KE16W32
  80
  Bäckbyn västgående

  m v h Henrik