Svar till: POI, mackar istället för fartkameror

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror POI, mackar istället för fartkameror Svar till: POI, mackar istället för fartkameror

#2045
busse
Deltagare

    Blir ju inte klok på detta jag har laddat in hela mappen med filerna för rastplatser och fartkameror, fartkameror bmp, fartkameror excel, rast alla bmp, rast alla excel och fdl texdokument. Har valt att den ska varna över 0 km/h vid fartkameror och 600 m ifrån rastplatserna. Har valt mest detaljer på karinställningen i Montanan om det skulle påverka vad som visas.

    Om jag kolla i utforskaren i Montanan så finns det i mappen POI en GPI-fil med samma namn som mappen med fartkamera filerna och rastplatsfilerna som jag laddade in med POILoader.

    Men inget syns på kartan och jag försökte även söka i Basecamp genom att välja egna intressanta platser men Basecamp hittar inget, nu vet jag inte om man ska kunna se detta i Basecamp.

    Vad fasen är det som är fel?