Svar till: 13 nya, väg 15, 52, 55, 160 och 178

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror 13 nya, väg 15, 52, 55, 160 och 178 Svar till: 13 nya, väg 15, 52, 55, 160 och 178

#2125
ludde28
Deltagare

  Hej,
  uppdaterar smått och har då några frågor:
  K15W22@80 eller K15W26@80 – dessa ligger nära varandra.
  sedan är det de 3st där man har uppmätt fundamenten.
  fundament o kameraposition skiljer sig något. Vilken position har du då tagit bort, fundamentposition?
  gäller: K15E23, K15S24 o K15E19.
  tack
  Ludde