Svar till: 13 nya, väg 15, 52, 55, 160 och 178

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror 13 nya, väg 15, 52, 55, 160 och 178 Svar till: 13 nya, väg 15, 52, 55, 160 och 178

#2126
henca
Moderator

    Tack för din uppmärksamhet! Jag döper om K15W26 till K15W22 och tar bort gamla manuellt inmätta K15W22.

    Nu minns jag inte säkert hur jag gjorde med K15E23, K15S24 och K15E19. Kanske lät jag dem behålla sina gamla manuellt inmätta koordinater, kanske tog jag de nya koordinaterna från NVDB. Det brukar bero lite på vilken position som verkar rimligast. Om ena alternativet står på rätt sida om vägen och den andra är mitt i vägen så väljer jag den som står lite till sidan om vägen. Dock brukar jag alltid i fall som dessa se till att kommentaren stämmer med kommentaren i NVDB, t ex “Tommaboda östgående”.

    Ibland låter jag positionen från NVDB ärva namnet från gamla positionen och raderar den gamla positionen. Så kan jag dock med ganska god säkerhet säga att jag inte gjorde för dessa tre, positioner som raderas brukar jag kunna studera i en egen dold databas.

    m v h Henrik