Svar till: Höjd hastighet 55 positioner enligt NVDB väg 66, 70, 71 och E45

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror Höjd hastighet 55 positioner enligt NVDB väg 66, 70, 71 och E45 Svar till: Höjd hastighet 55 positioner enligt NVDB väg 66, 70, 71 och E45

#2131
henca
Moderator

  Tack till “k b” som på plats bekräftat hastigheten vid 6 av positionerna för väg 70. Nu har vi i vår databas höjt hastigheten för:

  K70W49
  K70S01
  K70W48
  K70E45
  K70W44
  K70W02

  Ännu har inte följande positioner bekräftats eller höjts på väg 70:

  K70S06
  K70N10
  K70S09
  K70N08
  K70S07
  K70N05
  K70N04
  K70S03

  m v h Henrik