Svar till: spaningstips väg 84

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror spaningstips väg 84 Svar till: spaningstips väg 84

#406
henca
Moderator

  Idag funkade NVDB bättre, det gick att se både kamerapositioner och hastigheter. Gällande hastighet verkar vara 90 km/h vid samtliga kamerapositioner. Därmed fick jag fram följande data tillsammans med http://latlong.mellifica.se/ :

  61.788257
  16.604331
  K84E01
  90
  Fredriksfors östgående

  61.778359
  16.650777
  K84W02
  90
  Fredriksfors västgående

  61.750797
  16.831585
  K84E03
  90
  Näsviken östgående

  61.748355
  16.838978
  K84W04
  90
  Näsviken västgående

  61.723903
  16.981404
  K84W05
  90
  Sörforsa västgående

  Samtliga dessa kamerapositioner är nu inlagda i vår databas.

  m v h Henrik