Svar till: IGO 8

Start Forum Diverse forumfrågor IGO 8 Svar till: IGO 8

#525
henca
Moderator

  När det gäller våra kamerapositioner, både de som är manuellt inmätta och de som tas från NVDB, kan man inte helt lita på att kameran visas på rätt sida i google maps. Precisionen verkar kunna skilja lite mellan olika kamerapositioner.

  Att precisionen varierar på manuellt inmätta kameror är ju inte så förvånande, men jag är lite förvånad att inte NVDB har bättre precision på sina kamerapositioner. Kanske strävar NVDB efter att ange positionen på vägen som mäts av kameran. Kanske blir det avrundningsfel då vi konverterar mellan olika koordinatsystem (egentligen skall man ta hänsyn till tid och datum vid konvertering mellan olika koordinatsystem eftersom kontinenter flyttar på sig). Kanske är inte vägarnas positioner exakta på google maps.

  Därför skulle jag inte lita på kamerans position på google maps när det gäller att avgöra i vilken riktning kameran tittar. Bättre att använda NVDB för att avgöra riktningen.

  NVDB mäter vinkeln i grader, 0 grader är norrut, 90 grader österut, 180 grader söderut och 270 grader västerut. Det luriga är att de anger riktningen som kameran tittar i. En kamera som tittar söderut fotograferar trafik som går norrut.

  Hur det sen är i igo8 vet jag inget om. Kanske anger de riktningen i gon i stället för i grader. Gon delar in ett varv i 400 enheter i stället för 360. Ibland kallar man även gon för nygrader, det är främst inom byggbranschen som man brukar använda gon, men visst, dit hör även lantmäteriverksamhet.

  Ambitionen är att hålla fartkameraforums databas så komplett och korrekt som möjligt. Om ni hittar några fel får ni mer än gärna rapportera dem. Om det sen blir en, tjugo eller femhundra kamerapositioner som behöver uppdateras spelar inte så stor roll. Ambitionen är att alla positioner skall vara korrekta, fast det kanske kan ta lite mera tid om det blir mycket arbete.

  m v h Henrik