Svar till: IGO 8

Start Forum Diverse forumfrågor IGO 8 Svar till: IGO 8

#535
henca
Moderator

  Skall göra mitt bästa för att besvara dina frågor:

  1. Det finns inte någon automatisk synkning mot NVDB. Det största hindret mot en sådan automatisk synkning är att man inte på något automatiskt vis kan få ut vilken hastighet som hör till en viss kamera från NVDB. Ett annat mindre hinder mot en sådan synkning är att man inte heller på något automatiskt vis kan få ut vilken väg en viss kamera står på.

  I brist på automatisk synkning har vi dessa trådar i forumet:

  NVDB som datakälla till fartkameror

  Kartor för våra och vägverkets positioner för fartkameror


  Den första tråden ovan beskriver hur man med manuellt arbete hämtar ut de data som behövs ur NVDB för att rapportera in kameror till vår databas, mig veterligen går inte detta manuella arbete automatisera mycket mer än så.
  Den andra tråden visar till kartor med positioner för de fartkameror som vi har i vår databas och de fartkameror som finns i NVDB. Med hjälp av dessa kartor kan man relativt enkelt se vilka kameror som saknas i vår databas. I dessa kartor finns även koordinaterna för kamerorna från NVDB omräknade till WGS84, men det återstår ändå manuellt arbete med kartor och NVDB för att se vägnamn och hastighet.

  2. Enda lösningen på felaktiga hastigheter är att rapportera in vilka kameror det rör sig om och vad den korrekta hastigheten är.

  För någon månad sedan var jag själv ute och åkte och upptäckte några kameror med felaktig hastighet. Jag tänkte att det skulle jag fixa när jag kom hem genom att ta korrekt hastighet från NVDB. Tyvärr var hastigheten fel även i NVDB så dessa kameror har kvar sin felaktiga hastighet. Nästa gång jag kör förbi där får jag försöka anteckna noga exakt vilka kameror det rör sig om och vad korrekt hastighet är för dessa kameror.

  Det är också möjligt att rapportera in felaktigheter i NVDB till NVDB. Jag har rapporterat in en felaktig hastighet på en vägsträcka där och de korrigerade den efter några dagar. Men även om hastigheterna blir korrigerade i NVDB återstår det manuellt arbete för att få dem korrigerade hos oss. Detta manuella arbete måste också initieras av att någon rapporterar felaktigheten.

  m v h Henrik