Svar till: IGO 8

Start Forum Diverse forumfrågor IGO 8 Svar till: IGO 8

#554
henca
Moderator

  Eftersom 90 grader är rakt österut ser jag även 89 grader som en ganska östlig riktning. Därför strävar jag efter att mata in följande väderstreck i databasen beroende på färdriktning:

  315° – 45° => N
  45° – 135° => E
  135° – 225° => S
  225° – 315° => W

  Sedan kommer då de bokstäver som anger väderstreck kunna tolkas som kompassriktning i grader:

  N = 0°
  E = 90°
  S = 180°
  W = 270°

  I princip borde precisionen på dessa framräknade vinklar kunna ha ett fel på max +-45°, men enstaka kameror har lite större fel än så. I NVDB kan det t ex finnas en fartkamera som tittar i riktningen 130° vilket motsvarar färdriktning 310° vilket borde vara en ganska så västlig riktning. Men vägen kanske till största delen sträcker sig i nord-sydlig riktning och i kommentaren till kameran kanske det står “ortsnamn norrgående”. I dessa fall har jag inte varit helt konsekvent, ibland har jag skrivit riktning W efter kameravinkeln, ibland har jag skrivit riktning N efter kommentaren. Så jag skulle nog inte våga lova någon precision bättre än kanske +- 60°.

  m v h Henrik