Svar till: NVDB som datakälla till fartkameror

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror NVDB som datakälla till fartkameror Svar till: NVDB som datakälla till fartkameror

#762
henca
Moderator

  Att kamerans position ligger ett par meter transversellt i färdriktningen är ju för oss användare av föga intresse.

  Nej, det stämmer. Vi är ganska tåliga både i sidled och längsled när det gäller kamerans position för funktionen att en GPS-navigator skall varna för kameran. När man studerar rimligheten i data för en kamera på en karta vore det dock en fördel om kameran stod på sidan av vägen. När kameran står mitt i vägen är det svårare att från enbart dess position avgöra huruvida kameran fotograferar norrgående eller södergående trafik.

  Tack för filen! Så vitt jag kan se finns inte vägnummer/namn med i dessa data. Rent tekniskt är det inget som vi skulle behöva, men med vår nuvarande namn-konvention har vi med vägnamnet i positionsnamnet.

  Det vore väldigt trevligt om man kunde hitta någon automatisk metod för att hålla vår databas uppdaterad och korrekt, lämpligen genom att hämta data från någon annan databas. Förutsättningen för att en sådan metod skall fungera är dock dels att den andra databasen eller databaserna innehåller alla data som vi behöver, men framför allt att den andra databasen är komplett och korrekt.

  Även om din fil eller dess underlag inte löser alla problem så kan den ändå komma till stor nytta. Då din fil innehåller hastigheter och vi vet att vår databas för många kamerapositioner har inaktuella hastigheter skulle vi kunna uppdatera hastigheterna i vår databas. Det gäller bara att hitta något (halv)automatiskt-vis att göra jämförelsen.

  m v h Henrik