Svar till: NVDB som datakälla till fartkameror

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror NVDB som datakälla till fartkameror Svar till: NVDB som datakälla till fartkameror

#765
Tobbe
Deltagare

  Hej igen,

  Ett par kommentarer;

  ———————————–
  “När kameran står mitt i vägen är det svårare att från enbart dess position avgöra huruvida kameran fotograferar norrgående eller södergående trafik.”
  ———————————–

  Att avgöra åt vilket håll kameran tittar åt bör inte göras med utgångspunkt av kamerans placering, utan med hjälp av kamerans attributdata.
  Att använda själva placeringen i sig måste ur GIS-synpunkt nog anses vara ett feltänk.

  Kartor:
  Om man t.ex använder Vägkartan (Blå Kartan) som har en skala 1:100 000, så motsvarar 1 mm på kartan 100 meter i verkligheten.
  Om man då ritar ut en väg med ca 7 meters bredd i naturlig storlek skulle det bli ett streck som är 0,07mm – m.a.o, strecket skulle inte synas!
  För att en väg skall synas tydligt så ritar man då ett streck på kanske 3mm’s bredd vilket då i verkligheten motsvarar 300 meter.

  Betänk sedan att man vill placera ut t.ex en kyrka som ligger 25 meter till höger om vägen. Då vill man ju inte att den ska hamna mitt på vägen, utan man placerar då kyrksymbolen ytterligare 5mm till höger. Symbolen hamnar då ca 800m till höger om vägens verkliga placering. Det här gör man för att göra kartan överskådlig, och kallas på geodesi-språk för “Undanhållning” eller “Generalisering”
  Att försöka placera en fartkamera någon meter eller två på sidan om denna väg faller ju då på sin orimlighet.

  GIS-program:
  GIS-program har förvisso denna noggrannhet i sig, men geo-datat har det oftast inte. Speciellt inte den geo-data vi lekmän eller våra GPS’er använder. Då måste man ner på en betydligt noggrannare nivå, tomtkartor osv.

  Om man vill grafiskt manifestera ex.vis kamerariktningen kan man ju göra det genom att i stället använda attributet “Vinkel” som namnettikett till symbolerna.
  Ett annat sätt är att använda olika symboler för olika riktningar, vilket jag nu har gjort på den uppdaterade bifogade filen (zippad KMZ).

  ———————————–
  ” Tack för filen! Så vitt jag kan se finns inte vägnummer/namn med i dessa
  ———————————–

  – I den nu bifogade filen har jag rensat lite bland attributen till de jag tror är intressanta.
  – Jag har också lagt till vägnumren som Du vill ha.

  (Anm: I vägnumren kan felposter förekomma då jag har problem med att få Vägverkets GDB-fil att lira helt med ”ATK_Trafiksakerhetskameror_TNE__21089”.)

  Om Du också vill ha dessa data i tabellform – säg till.

  Mvh
  /Tobbe

  PS. Varför är det viktigt att ha en egen namnkonvention på kamerorna, även om den är logisk? Är det inte bara att komplicera tillvaron? DS.

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.