Svar till: NVDB som datakälla till fartkameror

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror NVDB som datakälla till fartkameror Svar till: NVDB som datakälla till fartkameror

#767
henca
Moderator

  Tack för den uppdaterade filen!

  Naturligtvis skall man i första hand använda tillhörande data för att avgöra kamerariktning, jag avsåg främst de fall då man av någon anledning tvivlar på eller rentav saknar angiven kamerariktning. Flera gånger har jag på manuellt inrapporterade kameror gått in i google maps satellitvy för att med hjälp av kamerans position försöka avgöra om kamerans angivna riktning är rimlig. På google maps kan man zooma in betydligt mer än blå kartan och i satellitbilden blir även småvägar ca 100 pixlar breda.

  Min erfarenhet av kameravinkeln är att den tyvärr ofta leder till förvirring. I NVDB anges vinkeln riktningen som kameran tittar i, i vår databas anger vi riktningen som fordonen rör sig i, d v s diametralt motsatt vinkel. Vid manuellt inrapporterade kameror är det inte alltid så tydligt vilken riktning som avses med vinkeln.

  Om det är lätt för dig att ta fram dessa data i tabellform tar jag mer än gärna emot dem, kanske kan jag då under påskhelgen försöka göra något script som sorterar data och visar skillnader i hastighet jämfört med våra data.

  Då alla positioner alltid har ett namn i samtliga GPS-fil-format som vi stödjer krävs det någon form av namnkonvention. Denna konvention skulle kunna vara så enkel att alla positioner bara helt enkelt fick heta något som t ex “kamera”, filformaten kräver inte att namnen skall vara unika.

  Vår nuvarande namnkonvention är ett arv från gamla speedcams, den namnkonventionen har ett löpnummer som innebär att alla kameror får unika namn. Fördelen med unika namn är att det gör förståelsen lättare om någon vill diskutera en specifik kamera. Det är lättare att slå upp data om kamera K1050E01 än “Den där kameran i närheten av ladan utanför Ulfåsa”.

  Dessutom har vi i vår namnkonvention med ett grovt väderstreck, det kan också fylla en funktion med tanke på att samtliga idag stödda GPS-fil-format saknar särskild information om riktning.

  Sen är som sagt även vägnumret med i kameranamnet, varför vet jag inte, men jag gissar att det är för att hålla löpnumren på en lägre nivå och dessutom ge kamerorna lite mer beskrivande namn.

  m v h Henrik