Svar till: NVDB som datakälla till fartkameror

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror NVDB som datakälla till fartkameror Svar till: NVDB som datakälla till fartkameror

#769
Tobbe
Deltagare

  Henca,

  ——————————————————-
  “På google maps kan man zooma in betydligt mer än blå kartan och i satellitbilden blir även småvägar ca 100 pixlar breda.”
  ——————————————————-
  Google maps är inte en karta – det är ett GIS-program, om än ett enkelt sådant.
  När Du zoomar in i det så zoomar Du bara in i en bild, inte i en mer exakt position, om Du förstår vad jag menar. Vägen ligger inte exakt där Du tror. Det här kan Du lätt demonstrera i Google Earth genom att i tidsreglaget växla mellan olika tidpunkter då bilden togs. Du kommer då att se hur vägen hoppar fram och tillbaks, ibland så mycket som 10-20 meter. Det är det jag menar (under rubriken “GIS-program”) med att det underliggande geo-datat inte har den noggrannheten. Om vägens exakta position nu flukturerar med 10-20 meter så är det ju förkastligt att placera kameror med kanske 0,5-1 meters noggrannhet vid sidan om vägen!

  Resultatet kan bli; Om det nu är två kameror som tittar i olika rikningar på varsin sida om vägen, kan man ju ändå lista ut åt vilket håll var och en tittar, även om båda symbolerna har hamnat på ena eller andra sidan om vägen på bilden. Men om det endast är en kamera som hamnar på ena eller andra sidan så är det 50% risk att den då, med ert sätt, symboliserar fel riktning.
  Positionsbestämningen blir i så fall rent kontraproduktiv!

  ——————————————————-
  “…i vår databas anger vi riktningen som fordonen rör sig i, d v s diametralt motsatt vinkel”
  ——————————————————-
  Jag bifogar en Word-fil i tabellformat. Från den kan Du exportera till det formatet Du önskar.
  I denna har jag nu lagt till kontrakursen till attributet “Vinkel” → “Kurs”, d.v.s fordonets kurs.

  ——————————————————-
  “Fördelen med unika namn är att det gör förståelsen lättare om någon vill diskutera en specifik kamera. Det är lättare att slå upp data om kamera K1050E01 än ”Den där kameran i närheten av ladan utanför Ulfåsa”.
  ——————————————————-
  Absolut. Självklart vill man ha med ett namn, det är inte det jag ifrågasätter.
  Men alla kameror är ju redan namnsatta med ett individuellt nummer som Trafikverket officiellt har tilldelat (Se attributet “ID”).
  Om jag nu diskuterar Ulfåsa-kameran med någon annan som inte har tagit sin databas från er, så är det väl bättre att alla använder ett redan ensat, etablerat och officiellt namn, att vi alla använder samma språk. Det är väl inte så stor skillnad att säga “K1050E01” än “5010020” som faktiskt är Ulfåsa’s officiella namn ur den nationella vägdatabasen.

  ——————————————————-
  ” Dessutom har vi i vår namnkonvention med ett grovt väderstreck, det kan också fylla en funktion med tanke på att samtliga idag stödda GPS-fil-format saknar särskild information om riktning.”
  ——————————————————-
  Här har Du en poäng.
  Jag förslår då, som kompromiss, att man enkelt lägger till väderstrecket till det officilla namnet, d.v.s 5010020E, i Ulfåsafallet.
  Med detta derivat kan man åtminstone härleda kamerorna till varandra om man pratar “olika språk”.

  Dessutom bör väl det vara mycket mer lätthanterligt att uppdatera/konvertera när NVDB uppdateras nästa gång. För NVDB måste väl betraktas utgöra “basen” för kamerapositionerna, eller…?

  Glad Påsk
  /Tobbe

  PS. Varför använder Du “Google Maps” istället för “Google Earth”?
  “Maps” är för noviser ;), jag rekommederar starkt att använda de mer potenta “Earth” i sådana här sammanhang! DS.

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.