Svar till: Fler vägar får ändrad hastighet i sommar

Start Forum Forum för fartkameror och teknik Fartkameror Fler vägar får ändrad hastighet i sommar Svar till: Fler vägar får ändrad hastighet i sommar

#929
henca
Moderator

  Nu har jag kollat igenom de tre pdf-filerna och de föranledde ingen åtgärd denna gång.

  I Västra Götaland var det enbart hastighetsökningar, där ändrade jag ingenting.

  I Västmanland var det bara en ny väg, den påverkar på intet vis våra kameror på befintliga vägar.

  I Värmland var det hastighetssänkning på delar av två vägar: E18 och E45. På E18 finns det inga kameror på den aktuella sträckan. På E45 var det fyra kameror på sträckor som drabbades av hastighetsändring. Två av kamerorna (KE45N40 och KE45S20) ligger på sträcka 3 där hastigheten höjs, dessa kameror saknas dessutom i NVDB. Måhända är det så att kamerorna tagits bort i verkligheten och att vägen byggts om med mitträcke? I så fall tar jag gärna emot en rapport från någon som varit där.

  Kamerorna KE45N06 och KE45S18 ligger på den sträcka 4 där hastigheten sänks från 90 till 80 km/h. I vår databas har dock redan dessa kameror hastigheten 80 km/h. Sannolikt fanns nya hastigheten 80 km/h med i NVDB redan då vi gjorde hastighets-synkroniseringen för någon månad sedan.

  m v h Henrik