Svar till: Nya kameror

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror Nya kameror Svar till: Nya kameror

#1564
henca
Moderator

    Tack igen för din uppmärksamhet! Jag tog bort de äldre dubletterna K76E11 och K76S13 som saknade kommentarer och döpte om K76?22 till K76S22 då man på dubletten K76S13 såg att den fångar södergående trafik.

    m v h Henrik