Svar till: IGO 8

Start Forum Diverse forumfrågor IGO 8 Svar till: IGO 8

#541
henca
Moderator

  Nja det verkar konstigt.

  Var och en får naturligtvis tro som man själv vill, men jag som bara senaste månaden matat in drygt 50 fartkameror i vår databas borde väl ändå ha lite koll på vilken namnkonvention jag använder för de kameror som jag matar in?

  Varför finns det då endast numrering upp till 100 och flertalet har samma..

  Löpnumret i slutet av kameranamnet är per väg. Normalt sett är dessa löpnummer 2-siffriga, d v s första (eller äldsta) kameran på en väg får nummer 01. Därefter räknas det uppåt. Sen finns det säkert fall där det har blivit fel, även om ambitionen är att alla kameranamn skall vara unika kanske det har fumlats så att det blivit dubletter. Någon gång när jag var ganska ny på det här med att mata in kameror råkade jag ta samma löpnummer för olika väderstreck, sen såg jag att löpnumren för övriga kameror verkade vara unika per väg. Jag brydde mig inte om att korrigera den väg där det fanns dubletter av löpnumren, huvudsaken är att varje kameranamn är unikt.

  Vad får dig att tro att numreringen bara går upp till 100? Även om numreringen oftast bara är tvåsiffrig finns det åtminstone en väg med med kameror som har högre löpnummer och det är E4:

  KE4N121 Granberget norrgående

  Jag vill nog mena att väderstrecken bestämmer vilken sektor vi befinner oss inom.

  Det som talar för min teori är att det faktiskt stämmer

  Ett gott råd är att kontrollera hur noggranna vinklar du faktiskt får med din teori och dina formler. Om du inte vill att slumpen skall kunna spela dig ett spratt bör du naturligtvis kontrollera flera kamerapunkter. Jämför t ex med vägens riktning på google maps. Tycker du att det verkar stämma på en grad när?

  Eller så gör du det enkelt för dig själv och litar på mig när jag säger att siffrorna i slutet på fartkameranamnet bara är ett löpnummer som inte har någonting alls att göra med kompassriktningen.

  m v h Henrik